Att bo hos oss

BOTRIVSEL

Botrivsel är mycket mer än bara en trevlig lägenhet. Lika viktigt är miljön runt omkring. Därför måste vi hjälpas åt att hålla rent och fint så att vi skapar en så trevlig boendemiljö som möjligt. Capushem har sammanställt ett antal punkter som ska underlätta för alla boende i området att skapa en trivsam omgivning.

BEVAKNING

Bevakning av området sker under nattetid och helger av Securitas AB. Störningsanmälan görs på telefonnummer 0470-261 66 SOS-alarm. Vi ber er dock kontakta den störande hyresgästen först, genom att knacka på och be att de sänker.

HYRESLAGEN

Hyreslagen gäller när du bor i lägenhet. Den säger bl.a. att du som hyresgäst skall ta hänsyn till dina grannar. Det innebär att du inte får spela musik på för hög volym eller störa dina grannar på annat sätt. Detta gäller dygnet runt. Kostnaden för utryckning av nattjour är 1500kr och debiteras den störande hyresgästen. Uppsägning av hyreskontraktet kan också bli aktuellt.
Säg till den störande hyresgästen själv först, det kan räcka. Är det så att man vid utryckning anser att det inte är störning är det den som anmäler som får bekosta utryckningen.


KORRIDORER OCH TRAPPUPPGÅNGAR

Med hänsyn till lukt och brandrisk får inga föremål placeras i korridorer eller trappuppgångar. Detta gäller samliga föremål, såsom dörrmattor, skor, soppåsar, cyklar m.m. Detta kontrolleras varje dag av fastighetsskötaren.


REGLER I LÄGENHETEN

Inga hål får göras i våtrumstapeten i badrummet. Ingen målning av lägenheten är tillåtet utan hyresvärdens godkännande. Filter vid fläkt ovanför spisen ska rengöras varje månad.


SOPSORTERING

Var noggrann med att sortera dina sopor enligt de anvisningar som finns anslagna över respektive sopkärl. Knyt alltid ihop din soppåse.
Grovsopor lämnas vid kommunens avfallsstation vid Norremark och inte på miljöhuset.
Wellpapp container finns och missbrukas det så kommer den att tas bort.

STÄDNING

Städning av korridorer och trapphus sker en gång per vecka.

 

TVÄTTSTUGORNA

Bokning av tvättstugorna sker på tvättbokningstavlorna utanför respektive tvättstuga i entrén. Varje tvättpass omfattar tre timmar. Följ tvättinstruktionerna och rengör tvättstugan noggrant efter varje tvättpass samt lås dörren. Vid problem med tvätt- eller torkmaskiner kontaktas info@campushem.se 

Alla hyresgäster ansvarar tillsammans för god ordning. Städa efter dig! Tvättstugan lämnar du i det skick du vill ha den nästa gång du ska tvätta.


VINDSFÖRRÅD

Till varje lägenhet hör ett vindsförråd på översta våningen i respektive hus. Du behöver ett eget hänglås till ditt förråd. Möbler som placeras utanför vindsförrådet beslagtas och bortforslas.


YTTERDÖRRAR

För att minimera stöldrisk och obehöriga att komma in till fastigheten är samtliga ytterdörrar är alltid låsta.


AVFLYTTNING

Vid avflyttning ska en skriftlig uppsägning begäran lämnas till info@campushem.se
Denna ska senast inkomma klockan 12.00 sista dagen i månaden, eller efter överenskommelse. Uppsägningstiden är 3 månader fr.o.m. nästa påbörjad månad. Bokning av besiktningstid ska ske minst en månad före avflyttning. Lägenheten ska vara tom och flyttstädad vid besiktningen, annars debiteras en städavgift.

FELANMÄLAN

Om något fel skulle inträffa i lägenheten, maila fel@campushem.se

Uppge alltid namn, adress och lägenhetsnummer och medgivande att använda huvudnyckel om du inte är närvarande.

KATASTROFFALL

Som inträffar vardagar 16-08 eller lör- och söndagar, kan du anmäla till SOS-alarm på tel: 0470-261 66. Exempel är stort vattenflöde, helstopp i avlopp eller att värme saknas i hela lägenheten. Även här gäller att du uppger namn, adress och lägenhetsnummer

Com Hem och Net At Once

Problem eller frågor ang. kabel - TV 
ring Com Hem Tel. 0771-55 00 00

Tv-Kanaler: SVT1, SVT2, SVT24, Barnkanalen, Kunskapskanalen,TV3, TV4, 
Kanal 5, TV6, Kanal7, TV 4 Sport, TV8, TV9, TV 10, TV 11, Com Hem TV

Problem eller frågor ang. bredbandsanslutningen 
ring Net At Once Tel. 0470-472 00

GRANNAR

Vi är måna om att våra hyresgäster ska ha en lugn och trygg boendemiljö Efter kl. 22.00 skall ljudnivån vara låg. Informera gärna om du ska ha fest!


MILJÖHUS

Var noggrann med att sortera dina sopor enligt de anvisningar som finns anslagna över respektive sopkärl. Knyt alltid ihop din soppåse. Grovsopor lämnas vid kommunens avfallsstation vid Norremark och inte på miljöhuset.
Wellpapp container finns och missbrukas det så kommer den att tas bort.