FAQ

 

 Flytta in

Vad gör jag om jag inte tycker att lägenheten är ordentligt städad?
Om du inte tycker att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar in ska du med en gång kontakta din kundvärd/husvärd. De kommer då att se över städningen och ge sin bedömning. Tycker de inte att lägenheten är ordentligt städad får den avflyttade kunden komma tillbaka och slutföra städningen. Alternativt anlitar vi en städfirma.
Var får jag köra in med flyttbilen?
Du får inte köra in med flyttbilen på gårdar eller blockera utfarter. Har du frågor angående var du får stå med flyttlasset - kontakta din kundvärd/husvärd.
Var hämtar jag nycklarna?
Nycklarna till lägenheten hämtar du hos din kundvärd/husvärd. För att du ska kunna hämta ut nycklarna måste första hyran vara betald. Ta därför med kvitto på inbetald hyra när du ska hämta ut dina nycklar.
När kan jag flytta in i lägenheten?
Du får flytta in i lägenheten efter klockan 12.00, från och med den dag då avtalet börjar gälla. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag flyttar du in efter klockan 12.00 första vardagen efter helgen.
Vad ska jag tänka på när jag flyttar in i min nya lägenhet?
Det är mycket att tänka på i samband med att du flyttar till din nya lägenhet. Bland annat så ska du göra adressändring samt teckna hemförsäkring.

  Flytta ut
Kan jag rekommendera någon som jag vill ska ta över min lägenhet?
Campushem  tar endast emot intresseanmälningar via e-mail. Att man känner den avflyttande kunden är inget som vi tar hänsyn till i vår urvalsprocess.
Ska lägenheten städbesiktigas?
När du lämnar din lägenhet ska den vara ordentligt städad. Följ gärna vår checklista så att inga utrymmen glöms bort. Om den nya kunden inte anser att lägenheten är ordentligt städad kommer kundvärd/husvärd att ge sin bedömning och eventuellt kontakta dig, så att du får komma tillbaka och slutföra städningen. Om du inte gör detta kommer vi att debitera dig för slutstädningen av lägenheten.
Vad gör jag om jag vill flytta innan min uppsägningstid går ut?
När du säger upp din lägenhet kan du lämna önskemål om att du vill flytta tidigare och du kommer då att få skriva på en förbindelse. Det är viktigt att du är medveten om att CampusHem inte väljer ny kund till din lägenhet utifrån vem som kan flytta in tidigast. Ditt önskemål kommer att meddelas de kunder som söker lägenheten. Blir din lägenhet uthyrd tidigare meddelar vi dig detta senast 14 dagar innan det nya avflyttningsdatumet.

Vad händer efter att jag lämnat in min uppsägning?
När vi har fått din uppsägning skickar vi hem en bekräftelse till dig, där det finns information om vad du ska tänka på i samband med att du flyttar. I bekräftelsen hittar du namn och telefonnummer till besiktningsmannen. Du kan ringa och boka besiktning så fort du fått bekräftelsen. Lägenheten behöver dock inte var tom när den besiktigas. Campushems kundvärd/husvärd kommer att kontakta dig för att boka tid för visning av din lägenhet.

Vad ska jag tänka på när jag flyttar?
Det är mycket att tänka på när man ska flytta från sin lägenhet. Bland annat ska du göra adressändring.  Kontakta även ditt försäkringsbolag för att meddela flytt av hemförsäkring.

Var får jag köra in med flyttbilen?
Du får inte köra in med flyttbilen på gårdar eller blockera utfarter. Har du frågor angående var du får stå med flyttlasset under tiden du flyttar - kontakta din kundvärd/husvärd.

Var lämnar jag in min uppsägning?
Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningen kan du lämna in på kontoret eller skicka den till Campushem i Växjö AB, Stallvägen 18, 35256 Växjö. Kom ihåg att ange telefonnummer där vi kan nå dig under uppsägningstiden.

När och var ska jag lämna nycklarna?
Samtliga nycklar måste lämnas tillbaka när du flyttar! Om inte alla nycklar lämnas in kan du bli skyldig att betala kostnaden för cylinderbyte. Nycklarna lämnas till besiktningsmannen senast klockan 12.00 på avflyttningsdagen. Om detta är en lördag, söndag eller annan helgdag, ska nycklarna lämnas innan klockan 12.00 första vardagen efter helgen.

Hur lång uppsägningstid har jag? 
3 månader uppsägningstid gäller för samtliga lägenheter på Campushem i Växjö AB.

 Ansökan
Har ni kösystem till studentlägenheter?
I första hand prioriterar vi studenter som ska studera eller som redan påbörjat sina studier på Linné universitetet som bor utom pendlingsavstånd till Växjö. I övrig tillämpas turordningssystem efter längst tid som sökande. 

Hur söker jag studentlägenhet? 
Du skickar intresseanmälan till info@campushem.se. Vi tar inte emot intresseanmälan per telefon

Kan jag söka studentlägenhet trots att jag inte har fått mitt antagningsbesked ännu?
Du kan alltid söka, men ett student hyresavtal på en lägenhet kan inte skrivas förrän du kan uppvisa ett antagningsbesked, alternativt visa 15 godkända poäng från föregående termin. Pågående studier gäller givetvis.

Vem får hyra studentlägenhet?
För att hyra studentlägenhet hos Campushem måste du vara antagen på linnéuniversitetet. Du måste kunna visa upp ditt antagningsbesked. För att bo kvar i studentlägenheten krävs det att du läser minst 15 poäng/termin.

Vem prioriteras till Campushem:s studentlägenheter?
Campushem prioriterar studenter som ska studera eller som redan påbörjat sina studier på Linnéuniversitet och som bor utom pendlingsavstånd till Växjö. I övrig tillämpas turordningssystem efter längst tid som sökande.

 Bli sambo/separera
Vad gäller när jag ska bli sambo?
När du blir sambo gäller sambolagen och du behöver därför inte skriva om ditt avtal.

Vi ska separera, men jag står inte på kontraket. Hur gör jag?
Är ni gifta och ska skilja er ska ni lämna in skiljsmässodomen eller ett bodelningsavtal till Campushem. Innan en omskrivning av kontraktet görs ska lägenheten besiktigas.

Vi står båda på kontraktet. Vad händer vid en separation?
Står ni båda på kontraktet skriver den av er som ska flytta under på "partiell uppsägning" på avtalets baksida. Tre månaders uppsägning gäller för den avflyttande parten. Innan omskrivning av kontraktet görs ska lägenheten besiktigas.

Kan vi bo två i en studentlägenhet om bara den ena av oss studerar?
Både ja och nej.


 Byta lägenhet
Får jag byta min lägenhet om jag bor i studentboende?

Vid alla byten sker en prövning, du börjar med att fylla i en ansökan om lägenhetsbyte. Blankett frågar du efter på konroret.


 Hyra ut i andra hand
Kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Det krävs alltid tillstånd för att en hyresgäst skall få hyra ut hela sin lägenhet i andra hand. Tillstånd skall i första hand sökas hos hyresvärden innan man upprättar en andrahandskontrakt. 

Jag ska hyra ut min lägenhet möblerad. Hur mycket extra får jag ta för möblerna?
Om du hyr ut din lägenhet möblerad kan du som mest lägga på 500 kr på hyran. Skriv även en inventarielista över möblerna som kommer att finnas i lägenheten och bifoga det till andrahandskontraktet.

Jag ska studera på annan ort, kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Ska du studera på annan ort godkänner vi uthyrningen max sex månader. Campushems godkännade av hyresgäst krävs. Kom ihåg att ange uppsägningstid mellan dig och andrahandshyresgästen i avtalet. För studentlägenhet måste andrahandshyresgästen uppfylla kraven för få hyra studentlägenhet.

Jag vill provbo, kan jag hyra ut min lägenhet i andra hand?
Nej

Kan andrahandshyresgästen få ta över lägenheten?
Andrahandshyresgäst kan aldrig ta över kontraktet för lägenheten. När tiden för andrahandsuthyrningen går ut ska du antingen ha flyttat tillbaka till lägenheten eller sagt upp avtalet.

Vem är ansvarig för lägenheten under andrahandsuthyrningen?
Du som förstahandshyresgäst är alltid ansvarig för lägenheten och för att hyresinbetalningarna kommer in i tid. Detta gäller även om du har din lägenhet uthyrd i andra hand.

Hur gör jag om jag vill hyra ut min lägenhet i andra hand?
Om du vill hyra ut din lägenhet i andra hand måste du lämna i en ansökan. Blankett för detta finns att begära från oss per mail. Du lämnar in ansökan, tillsammans med en kopia på andrahandshyresavtalet och eventuella intyg, till kundvärden/husvärden eller på vårt kontor. Du kan även skicka handlingarna till CampusHem , Vintervägen 2, 35237 Växjö.

När får jag lov att hyra ut min lägenhet i andra hand?
Du får hyra ut din studentlägenhet i andra hand om du uppfyller ett av följande kriterier:

studier på annan ort,
praktik som ingår i studierna

 Regler studentlägenhet

Vad gäller specifikt för studentlägenheter?
Du betalar 10 månaders hyra per år, juni och juli är avgiftsfria. Uppsägninstiden på studentlägenheter är tre månader. I hyran ingår hushållsel och bredband.

 Betala hyra
Jag har blivit av med min hyresavi. Hur gör jag?
Du behöver inte hyresavin i pappersform för att kunna betala din hyra. Du sätter in den aktuella månadens hyra till Campushems bankgiro som framgår på ditt kontrakt där du skriver på meddelandet vilken lägenhetsnummer och vilken månad avser hyran.

När kommer hyresavin? 
Campushem  har valt att sända ut hyresavier en gång per månad. Du erhåller avierna hem i din brevlåda kring den 15:e varje månad.

På vilka olika sätt kan jag betala min hyra?
Du kan för närvarande betala din hyra via din internetbank. Vill du istället betala din hyra via bankgiro så är vårt bankgironummer  5808-1241. Tänk på att det kan ta 3-5 dagar innan pengarna kommer till Campushem.

 Vad händer om jag inte betalar min hyra i tid?
Hyran ska alltid betalas i förskott, senast sista vardagen i varje månad. Försenad eller obetald hyra kan leda till en uppsägning av hyresavtalet!

 Lås och Nycklar

Hur gör jag om jag vill ha fler nycklar till lägenheten?
Vill du ha fler nycklar än de du erhöll vid inflyttningen kan du beställa dessa hos din husvärd mot en kostnad.

 Jag har tappat bort min tvättcylinder. Vad gör jag?
Om du tappar bort din tvättcylinder eller tillhörande nyckel, kan du, mot en kostnad, beställa och erhålla en ny ny hos din husvärd.

Jag har tappat bort nycklar. Vad gör jag?

Om du har tappat bort nycklar eller passagekort, bör du omedelbart kontakta din husvärd. Du kan bli ersättningsskyldig.

Mitt lås krånglar. Vad ska jag göra?
Om ditt lås krånglar ska du omgående kontakta din husvärd.
 
 Hemförsäkring

Vem kan teckna en hemförsäkring?
Endast kontraktsinnehavaren för en hyreslägenhet kan teckna en hemförsäkring.

 Olycka och försäkring

Sönderslaget handfat?
Om du av misstag slår sönder handfat eller annan utrustning ersätts skadan genom ansvarsförsäkringen.

Hur gör jag när jag måste använda mig av min hemförsäkring?
Om olyckan är framme eller om du blivit bestulen, ska du omgående kontakta din försäkring för en försäkringsanmälan. Observera att du även måste göra en polisanmälan om så krävs. Efter att du fyllt i anmälan, lämnar du denna tillsammans med polisrapporten i retur till husvärden.

Hur viktigt är det att ha en hemförsäkring?
Det är av stor vikt att du tecknar en hemförsäkring. Om det inträffar en skada i din lägenhet eller i fastigheten, ersätter inte Campushem dig för ditt så kallade lösöre, det vill säga att du själv måste försäkra det du äger. Orsakar du själv en skada, kan du bli ersättningsskyldig till Campushem. Har du då ingen hemförsäkring, måste du betala hela beloppet själv.

Vem kan teckna en hemförsäkring?
Endast kontraktsinnehavaren för en hyreslägenhet kan teckna en hemförsäkring.

 Vatten och Värme

Ingår vatten och värme i min hyra?
Ja, vatten och värme ingår i din hyra.
Vad bör jag tänka på gällande min vattenförbrukning?
Tänk på att vatten kostar pengar. Var sparsam med varmvattnet. Diska inte för hand i rinnande vatten. Stäng gärna av när du tvålar in dig i duschen. Duscha istället för att bada.
Vad gör jag när det är för varmt eller kallt i lägenheten?
Om du upplever att din lägenhet är för varm eller för kall, ska du göra felanmälan skriftligen till info@campushem.se

 Fest och Ljud

Får jag spela musik i min lägenhet?
Ja självklart, men enbart så högt ljud att du själv hör i det rum där du spelar. Annars kan du störa dina grannar.
Vid 20-tiden är det dock vanligt att barn ska sova och redan då bör man särskilt ge akt på att inte ha på musik, eller annat högt ljud. Kl 22.00 – kl 06.00 vill de flesta ha nattro och då ska det vara helt fritt från störningar. Använd hörlurar om du vill lyssna på musik eller när du spelar dataspel med hög ljudvolym.

Vad ska jag tänka på när jag har fest?
Självklart är det tillåtet att ha fest i sin lägenhet ibland. Lika självklart är det att du meddelar dina grannar i förväg. Tänk på att alltid visa hänsyn!

Vad gäller om mina gäster stör mina grannar?
Det är alltid du som bär ansvaret, även om det är dina gäster som stör. Detta gäller både i lägenheten, trapphuset, på gården o s v.

Hur gör jag när jag ska borra i en vägg?
När du ska borra i en vägg är det viktigt att du använder rätt borr och plugg. Om du t ex monterar en spegelvägg med extremt många plugghål, kan detta innebära att du blir debiterad vid en avflyttningsbesiktning. Tänk på att arbetet kan störa dina grannar. Du bör inte borra före kl 08.00 och efter kl 20.00!

När får jag tappa upp vatten i badkaret?
Vid sådana tider och på sådant sätt att grannar inte blir störda. Det kan bero på planlösningar och byggnadens konstruktion, exempelvis om grannen har sitt sovrum intill ditt badrum. Undvik att tappa upp bad kl 22.00 –07.00.

 Husdjur

Vad gäller för mig som är husdjursägare på tvättstugan?
Det är inte tillåtet att ta med husdjur till tvättstugan. Tänk på att många är allergiska mot husdjur!

Är husdjur tillåtna i boendet?
Nej, Från och med höst 2012 är det inte tillåtet för nya hyresgäster att ha husdjur under boendetiden och de övriga hyresgäster som har husdjur måste, för den allmäna trevnadens skull, övervaka dem så att de inte stör andra hyresgäster eller förorenar. Djuren får heller inte springa lösa i trappuppgångar, på gårdsplaner eller i planteringar.
Det är särskilt viktigt att de hålles borta från barnens lekplatser.

Får man mata fåglar på gården?

Man får inte lägga ut mat till fåglar eftersom råttor och möss gärna dras till den mat som ramlar från fågelborden.

Sopsortering

Hur källsorterar man färgat och ofärgat glas?
När du källsorterar ska glaset vara så rent som möjligt. Skölj därför alltid ur burkar och flaskor vid behov. Ta alltid bort kapsyler och lock och sortera dessa för sig. Färgat glas och ofärgat glas sorteras var för sig. Lämna dock alla flaskor med pant till affären.

Hur källsorterar man hushållsavfall?
När du källsorterar ska förpackningarna vara så rena som möjligt. Skölj därför alltid ur burkar, flaskor, kartonger m m vid behov. Hit räknas blöjor, bindor, tamponger, dammsugarpåsar, diskborstar, förpackningar av cellplast (för kött och liknande), plastpåsar, porslin, plastleksaker samt snus och fimpar. Släng aldrig detta i toaletten!

Hur källsorterar man kartong?
När du källsorterar ska förpackningarna vara så rena som möjligt. Skölj därför alltid ur kartonger och förpackningar vid behov. Ta alltid bort kapsyler och lock och sortera dessa för sig. Hit räknas bl a tomma mjölk- och juiceförpackningar, äggkartonger, papperspåsar, papperskassar och wellpapp.

Hur källsorterar man matavfall?
Hit räknas endast mat, d v s kött, fisk, frukt, grönsaker m m vilka kan komposteras.

Hur källsorterar man mediciner?
Lämna alltid tillbaka gamla mediciner till apoteket!

 Trivselregler

Får jag mata fåglar?
Det är endast tillåtet att mata fåglar på, av Campushem, eventuellt anvisade fågelbord. Du får absolut inte mata fåglar från balkongen eller på gården. Spilld mat kan locka till sig både råttor och möss.

Vad gäller angående blommor på balkongen?
Visst är det trevligt med blommor på balkongen? Men på grund av säkerhetsrisken får du endast hänga blomsterlådor på insidan av balkongen. Tänk också på att vattna på ett sätt så att vattnet inte hamnar på grannens balkong.

Var förvarar jag min cykel eller barnvagn?
Cyklar och barnvagnar får endast ställas i särskilt anvisade utrymmen. Fråga din husvärd var dessa finns. Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus eller framför entrédörren. De står då i vägen vid städning och blockerar vägen vid en eventuell utrymning och för sjuktransporter.

Vilka regler gäller för rökning?
Det är totalt förbjudet att röka i allmäna utrymmen såsom korridor, trapphus, tvättstugan och vid Entrén till byggnader. Detta kan vara besvärande för dina grannar. Tag hänsyn till barn och allergiker.

Vilka regler gäller för uppsättande av parabolantenn?
Man får inte sätta upp antenner utomhus utan tillstånd från hyresvärden. Tillståndet ska vara skriftligt. Sätter du en parabol på ett löst men stadigt stativ och placerar detta på balkongen, men så att inte brandutrymning försvåras så brukar detta kunna accepteras. Sätter du upp parabol utan tillstånd kan det bli så att den monteras ned på din bekostnad, vilket kan kosta flera tusen kronor. Vill du ha en egen parabolantenn får denna alltså ej monteras på fastighetens fasad eller på balkongväggarna. Den får heller inte sticka ut från fasaden.

 Tvättstugan

Hur bokar jag tvättid?
I de flesta av våra tvättstugor bokar du tid på en tavla med din tvättcylinder. På tavlan framgår vilken tid som du har rätt att använda tvättstuga, tumlare, torkskåp och torkrum. Oftast kan du ha tillgång till att torka din tvätt lite längre än din tvättid. Kontakta din husvärd för att få reda på vad som gäller i din tvättstuga.

Vad gör jag om någon maskin i tvättstugan ej fungerar?
Meddela genast till fel@campushem.se Om någon maskin inte fungerar i tvättstugan. Häng på avsedd skylt eller skriv en lapp, som visar att du anmält felet, och fäst på den trasiga maskinen.

Vad ska jag tänka på när jag avslutar mitt tvättpass?
Lämna alltid tvättstugan med tillhörande utrymmen i ett skick såsom du själv önskar finna den i. Torka av golv, maskiner och bänkar. Avlägsna luddrester från torktumlaren. Sopa av golvet i torkrummet.

Vilka regler gäller för tvättider?
Respektera de tvättider som är bokade och gå aldrig in på någon annans bokade tid utan att kontakta personen först. Använd aldrig tvättstugan utanför de bokningsbara tiderna. Du kan störa de andra boende! Minderåriga får inte använda tvättstugan. Du får inte färga eller bleka kläder i tvättmaskinen. Tvätta aldrig mattor. En vanlig anledning till att maskinerna går sönder är att en bh-bygel lossnat och fastnat i tvättmaskinen. Husdjur får ej vistas i tvättstugan och dess tillhörande utrymmen. Rök inte i tvättstugan.

 Målning

Får man måla själv? 
Du får själv måla till lägenheten som du vill ha den fast färgen som är godkända är vit, beige och övriga färger måste hyresvärden ha samtycke. Det måste vara fackmannamässigt utfört. Om vi måste göra om efter dig blir du skadeståndsskyldig.