Återigen problem med Tappvarmvatten och Värme

2012-12-07

Återigen problem med Tappvarmvatten och Värme
Vi har återigen problem med Tappvarmvatten och Värme. Varmvatten stängdes akut för att åtgärda problemen som har uppstått.
Vi hoppas att ni har överseende på det. Vi skall åtgärda så fort vi kan